Contact | Trimite o sesizare

Serviciul Voluntar pentru Situatii de Urgenta al orasului VOLUNTARI

Email: contact@situatiideurgentavoluntari.ro

Serviciul Voluntar pentru Situatii de Urgenta al orasului VOLUNTARI

Email: contact@situatiideurgentavoluntari.ro

Atributii

Atributii principale

– desfasoara activitati de informare si instruire privind cunoasterea si respectarea regulilor si masurilor de comportare in caz de situatii de urgenta;
– verifica modul de aplicare a normelor, dispozitiilor, instructiunilor si masurilor care reglementeaza activitatea de aparare impotriva incendiilor si protectie civila, in sectorul de competenta;
– executa actiuni de interventie in situatii de urgenta, salvarea, acordarea primului ajutor si protectia persoanelor si a bunurilor periclitate ;


– mentinerea in stare de functionare a sistemelor de transmisiuni si alarmare in scopul instiintarii si alarmarii populatiei si asigurarea fluxului informational- decizional;
– organizeaza si asigura adapostirea populatiei, precum si sprijinirea actiunilor de construire si de amenajare a adaposturilor;
– evacuarea populatiei din zonele calamitate si transportul sinistratilor in locatiile temporare;
– executa, cu forte proprii sau in cooperare, operatiuni si activitati de instiintare, avertizare, alarmare, alertare, recunoastere, cercetare, evacuare, adapostire, cautare, salvare, descarcerare, deblocare, prim ajutor , stingere a incendiilor, protectie a bunurilor materiale si acordare de sprijin pentru supravietuirea populatiei afectate si alte masuri de protectie a cetatenilor in caz de situatii de urgenta;
– participa la identificarea resurselor umane si materialelor disponibile pentru raspuns in situatii de urgenta si tine evidenta acestora;
– planifica si desfasoara exercitii, aplicatii si alte activitati de pregatire, pentru verificarea viabilitatii documentelor operative;