19 Sep

« ESTE MULT MAI UŞOR SĂ PREVII UN INCENDIU, DECÂT SĂ-L STINGI » SERVICIUL VOLUNTAR PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ AL ORAŞULUI VOLUNTARI VA INFORMEZA: – utilizarea focului deschis in locuri cu pericol de incendiu si pe timp de vant este interzisa; – arderea resturilor vegetale, gunoaielor, deşeurilor se face in locuri special amenajate si cu informarea in prealabil a Serviciului Voluntar pentru Situatii de Urgenta al orasului Voluntari; – colectarea vegetaţiei uscate si a resturilor vegetale se face in cantitaţi astfel incat arderea sa poata fi controlata; – se efectueaza curaţarea de vegetaţie si a suprafeţei din jurul fiecarei gramezi pe o distanţa de 5 m; – desfaşurarea arderii se realizeaza numai pe timp de zi; – stingerea totala a focului este obligatorie inainte de parasirea locului arderii; -se interzice acoperirea cu pamant a focarelor; – utilizarea focului deschis nu se admite la distanţe mai mici de 40 m faţa de locurile cu pericol de explozie, respectiv 10 m faţa de materiale sau substanţe combustibile; – distrugerea prin ardere a unor deşeuri sau reziduri combustibile se efectueaza cu respectarea legislaţiei specifice privind protecţia mediului. Nerespectarea regulilor de prevenire şi stingere a incendiilor se sancţionează contravenţional conform prevederilor H.G.R. 537/2007 SERVICIUL VOLUNTAR PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ AL ORASULUI VOLUNTARI TELEFON: MOBIL 0754079992.INCENDIU VEGETATIE

 

Lasa comentariu