7 Noi

SONY DSC

Serviciul Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă al oraşului VOLUNTARI a fost înfiinţat in conformitate cu HCL 11 din 14.02.2007 actualizata, în conformitate cu următoarele prevederi legale:

1.Legea cu nr. 481 / 08.11.2004 privind protecţia civilă;
2.Legea nr. 307 / 21.06.2006 privind apărarea împotriva incendiilor;
3.Ordonanţa Guvernului României nr. 88 / 30.08.2001 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea serviciilor voluntare pentru situaţii de urgenţă;
4.O.M.A.I. nr. 718 / 30.06.2005 pentru aprobarea Criteriilor de performanţă privind structura organizatorică şi dotarea serviciilor voluntare pentru situaţii de urgenţă.
Structura nou înfiinţată, este un serviciu organizat cu personal angajat şi/sau voluntar, în scopul apărării vieţii, avutului public şi/sau a celui privat împotriva incendiilor şi a altor calamităţi, în sectorul de competenţă stabilit. Conform legii, Serviciul Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă se află în subordinea consiliului local al oraşului VOLUNTARI, este asigurat din punct de vedere financiar de la bugetul local, iar activitatea acestuia este coordonată de primarul oraşului.

[maxgallery id=”1890″]